Jakie są ryzyka związane z uprawianiem Pole Dance? Co jeśli coś mi się stanie podczas zajęć?

Na każdych zajęciach grupowych obecny jest instruktor, który będzie zawsze do Twojej dyspozycji. Pomaga on w wykonywaniu figur, asekuracji, a także przy stretchingu. Dodatkowo szkoła posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Zalecamy jednak każdej uczestniczce posiadać indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), gdyż szkoła nie ubezpiecza kursantów (np. w przypadku skręcenia kostki).